ZÁSOBNÍKY A SILÁ


Zásobník na sypké hmoty (silo) je v štandardnom vyhotovení, vyrobený z bežnej konštrukčnej ocele. Má štvorcový pôdorys /môže byť aj kruhový/ a tvar prevráteného zrezaného štvorhranného ihlana. V dolnej časti je vybavený segmentovým uzáverom rozmerov 600 x 600 mm, ktorý má 4 polohy pre dávkovanie a je ovládaný pákou.

Z prepravných dôvodov je celok riešený ako montovateľný. Steny sú zoskrutkované v rohoch, rovnako aj nadstavba. Priskrutkované sú aj podperné stĺpy a ich výstupy. Steny majú hrúbku 4 mm. Záver je vo výške 1050 mm nad úrovňou podlahy. Zásobník stojí na štyroch stĺpoch kruhového prierezu a celý je opatrený minimálne základným náterom. Stĺpy sú dole vybavené pätkami (s otvormi na kotviace skrutky) s upevňovacími otvormi

Podľa osobitného priania zákazníka môže byť zásobník z hrubšieho plechu. Uzáver môže byť šikmý a v ľubovoľnej výške nad úrovňou podlahy a celý môže byť nalakovaný ľubovoľným odtieňom vrchnej farby. Zásobník môže byť vybavený základňou v tvare dvoch lyží, pomocou ktorých ho možno na pracovisku presúvať na menšie vzdialenosti za ťažným vozidlom.

Objem sila 5-100m3
Výpust sila
  • mechanický
  • elektrický
  • pneumatický
Hrúbka plechu plášťa 3 - 4 - 12mm resp. podľa požiadavky

Galéria


Tel.:  0905 802 934