Tyčový uzáver na reguláciu toku materiálu 1000x1000mm