Reťazové dopravníky vyložené čadičom, na prepravu vysokopecného popola – vyrobené pre USS KE

Reverzný reťazový dopravník

Čadičové vyloženie dna dopravníka

Kovaná reťaz dopravníka

Poháňacia časť dopravníka

Reťazový dopravník pre USS Košice

Vrchné vedenie reťaze