Použitie

 • kameňolomy
 • štrkopiesky
 • cementárne a vápenky
 • poľnohospodárstvo
 • preprava biomasy, štiepky
 • triedenie odpadov
 • dávkovacie dopravníky
 • medzioperačné dopravníky
Pozrite si aj naše príslušenstvo k pásovým dopravníkom.

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

pre ľahkú a stredne ťažkú prevádzku


Dopravník pracuje na princípe nekonečného pásu pohybujúceho sa na nosných valčekoch medzi koncovými bubnami. Násypka dopravníka je umiestnená spravidla na napínacom /dolnom/ konci dopravníka. Na konci dopravníka je náhonová jednotka kde je v ložiskách umiestnený hnací bubon poháňaný elektroprevodovkou. Výsypka je súčasťou hnacej časti dopravníka.
Dĺžky dopravníkov podľa požiadavky
Šírky dopravníka 200 -300-400 -500 -650 -800 – 1000 -1200 -1400 mm
Výška rámu dopravníka 260- 300-550-650-700 mm
Priemery koncových bubnov 90 - 130 - 220 - 320 -420 -520-620 -720 mm
Napínanie pásu
 • skrutkou
 • tiažové
 • kombinované
 • špeciálne
Priemery nosných valčekov 60-89-108 -133 mm
Povrchová úprava
 • lakovanie
 • pozinkovanie
 • nerez
 • Podporné pevné V podpery
 • Samohybné kolesové podvozky
 • Výšková prestaviteľnosť
 • Zmena rýchlosti a smeru pohybu pásu
 • Vrchné,spodné, bočné krytovanie
 • Priebežná pásová váha
 • Centrovacie valce
 • Špecialne stierače
 • Špecialne výsypky
 • Obslužná lavička so zábradlím
 • Otočné výsypné hlavy

GalériaPoužitie

 • povrchové bane
 • kameňolomy
 • štrkopiesky
 • cementárne a vápenky
 • magnezitové závody
 • uhoľné sklady a pod
Pozrite si aj naše príslušenstvo k pásovým dopravníkom.

POZEMNÝ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

pre ťažkú prevádzku


Dopravníky sú vyrobené z mohutných valcovaných profilov. Dodávajú sa s ohľadom na montáž a prepravu ako montovateľná konštrukcia.
Dĺžky dopravníkov podľa priania zákazníka
Šírky dopravníkov 400 - 500 - 650 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 2000 mm
Priemery koncových bubnov 220 - 320 - 420 - 520 - 620 - 800 - 900 mm
Napínanie pásu
 • skrutkou
 • tiažové
 • navijákom
Rám dopravníka U 100 / U60 – U120 / U80 – U140 / U100
Priemery nosných valčekov 89 - 108 - 133 mm
Povrchová úprava
 • lakovanie
 • pozinkovanie
 • nerez
 • Podporná oceľová konštrukcia
 • Obslužná lavička so zábradlím
 • Montážna plošina pri hnacej stanici
 • Krytovanie dopravníka vrchné,bočné spodné
 • Veterné oblúky, centrovacie stanice
 • Pásová váha priebežná
 • Zmena rýchlosti a smeru pohybu pásu
 • Kolesové pohyblivé podvozky /aj samohybné/

Galéria


Tel.:  0905 802 934