Použitie

 • kameňolomy
 • štrkopiesky
 • cementárne a vápenky
 • poľnohospodárstvo
 • preprava biomasy, štiepky
 • triedenie odpadov
 • dávkovacie dopravníky
 • medzioperačné dopravníky

KLZNÝ DOPRAVNÍK


Dĺžky dopravníkov podľa potreby
Šírky dopravníka 200-300-450-500-650-800-1000-1200-1400-2000 mm
Použité pásy
 • gumotextilové bez spodnej krycej vrstvy
 • plastové
 • olejovzdorné
 • teplovzdorné
 • špeciálne, podľa prepravovaného materiálu

Príslušenstvo dopravníkov


 • prestaviteľná výška dopravníkov
 • kytovanie: spodné, vrchné, bočné
 • zmena rýchlosti a smeru pohybu pásu
 • automatizácia pohybu a posuvu
 • špecialne kolesové a pevné podvozky

Galéria


Tel.:  0905 802 934