Haldovací dopravník v expedičnej linke CARMEUSE Trebejov