Vynášací šikmý pásový dopravník na prepravu piesku – NEMAK ZH – výkon 10 t/h