Reťazový dopravník pre PD Lieskovec – preprava hnoja do sušičky