Pásový dopravník na dávkovanie podsitnej frakcie – Carmeuse Slavec

Celokrytovaný dávkovací dopravník 60t

Čelný poluretánový stierač

Uzavretý prepravný priestor dopravníka

Výsypná hlava dopravníka