Pásové dopravníky pre prepravu vápenca – sústava dopravníkov 30-80 t/h