Pásové dopravníky do triediacej linky na štrk v Holandsku

Dodávka pásových dopravníkov do triediacej linky štrku do Holandska .

Pásové dopravníky s výkonom 120 t/h a s dĺžkami 10, 15 a 19 m .