Novinky

5. februára 2019

Dopravníky na prepravu piesku v zlievárni – Nemak ZH

5. februára 2019

Pásový dopravník na dávkovanie podsitnej frakcie – Carmeuse Slavec

27. septembra 2018

Šnekový dopravník na dávkovanie inhibítorov – Duslo Šala

21. septembra 2018

Ľahké pásové dopravníky – Nemecko

20. septembra 2018

Pásové dopravníky do triediacej linky na štrk v Holandsku

Dodávka pásových dopravníkov do triediacej linky štrku do Holandska . Pásové dopravníky s výkonom 120 t/h a s dĺžkami 10, 15 a 19 m .